Changel

32 teksty – auto­rem jest Chan­gel.

Sam siebie zas­koczysz jeszcze nie raz. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 listopada 2012, 02:41

Tak wiele pouf­ności, a wciąż tak mało zaufania. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 19 października 2012, 13:37

Proszę, nie każ mi więcej grać w miłość. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 14 października 2012, 23:07

Ok­ropne uczu­cie- kochać ko­goś, ale nie być w nim zakochanym. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 września 2012, 22:22

To niewiary­god­ne, że z biegiem cza­su ko­loro­wan­ka Twoich uczuć może za­lać się szarością. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 września 2012, 14:34

Wszys­tko dzieje się w naj­mniej ocze­kiwa­nym momencie.. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 17 września 2012, 12:23

Czy is­tnieje ktoś, kto zechce wziąć mo­je ser­ce, tak podziura­wione od strzał amora? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 września 2012, 16:22

20.03.2012r. /ona jeszcze nie wie...

to jest właśnie ten stan, który uwiel­biam. jeszcze kil­ka godzin te­mu miałam wszys­tkiego dość, chciałam gdzieś zniknąć, prze­padnąć i nie wrócić, ner­wy szar­pały mną na pra­wo i le­wo. ale nie pot­rze­buję dużo, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 5 września 2012, 12:59

A może już za­mil­knij­my.. może dziś naśla­duj­my kształty chmur. 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 3 września 2012, 10:41

Lodziara :)

Mo­ja ma­ma jest lodziarą
kręci lo­dy betoniarą.
A mój ta­ta jest pilotem
wo­zi lo­dy samolotem.
Mo­ja bab­cia była chora
zjadła lo­da i jest zdrowa.
A mój dziadek nie uwierzył
nie zjadł lo­da i... nie przeżył.

Nie wie­działam do cze­go za­liczyć owy tek­st, więc "wrzu­ciłam" go do fraszek. Od ra­zu mówię, że NIE JEST on me­go autor­stwa- zasłysza­ne na plaży od sprze­daw­cy lodów. Pos­ta­nowiłam wam nieco ubar­wić nie­dzielę. Poz­dra­wiam :) 

fraszka
zebrała 14 fiszek • 2 września 2012, 11:24

Changel

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Changel

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność